מר האוזר:
רק סירובך להקים ממשלה עם טיבי ללא ביבי,
היא זו שהובילה ותוביל ל"טירופי בחירות" כלשונך.