עובדי אל-על לא מוכנים לוותר על תוספת מאות אחוזים והטבות נלוות עבור פעילות בשבת. זה כנראה כל הסיפור