ב"ה

ממש מדהים מדינת הע"ר . מחבל פוגע בשוטר, שב"ה קיים את השכם להורגו . כפי שצריך..
שימו לב – לאחר מכן "וחתרתי למגע ויריתי לעבר המחבל עד לנטרולו. – ניגשתי אליו, הזמנתי כוחות נוספים והגשתי לו עזרה ראשונה".

אבל לחרדי שמקיים מצוות . חוטרים למגע, נותנים להם מכות רצח , ולאחר מכן עוד בועטים בהם
ומאיימים שירצחו אותם אם יתלוננו… לא מגישים עזרה ראשונה…

מתי אנחנו החרדים נתעורר ונבין שלא מהם ישועתנו כי רק מה' ומתורתו, ועליהם מצווה עלינו למסור נפשנו…