Yossi Aloni/Flash90

בשל מזג האוויר: נציב הכבאות הוציא צו האוסר הדלקת אש בשטחים פתוחים

ההחלטה התקבלה בתום הערכת מצב בה הוצגו נתוני מזג האוויר החריג בימים הקרובים המאופיינים בעומס חום כבד עד קיצוני ותנאים המעודדים היווצרות שריפות והתפשטותן. רב טפסר דדי שמחי אמר: "מטרת הצו, לצמצם ככל שניתן פגיעה מיותרת בחיי אדם"

נציב כבאות והצלה רב טפסר דדי שמחי חתם היום (חמישי) על צו האוסר הדלקת אש בשטחים פתוחים בכל הארץ נוכח הסכנה להתפשטות אש וסיכון חיי אדם ורכוש. ההחלטה התקבלה בתום הערכת מצב בה הוצגו נתוני מזג האוויר החריג בימים הקרובים המאופיינים בעומס חום כבד עד קיצוני ותנאים המעודדים היווצרות שריפות והתפשטותן.

רב טפסר דדי שמחי אמר: "מטרת הצו, לצמצם ככל שניתן פגיעה מיותרת בחיי אדם ורכוש מתוך הבנת כובד האחריות וההשלכות הסביבתיות הכרוכות בהדלקת אש בשטחים פתוחים. האזרחים מתבקשים לגלות אחריות ולהישמע להוראות הבטיחות מצילות החיים. ביחד נפעל לקיים תרבות פנאי ללא אש תוך העלאת המודעות הציבורית לסכנות הכרוכות בהבערת אש והתנהגות אחראית בטבע".

יצוין כי תוקף הצו החל מיום חמישי 3 בספטמבר (03.09.20) ועד ליום שבת 31 באוקטובר (31.10.20) החל מהשעה 07:00 ועד לשעה 21:00 כמפורט באזורים ובתנאים המפורטים:

• בכל שמורות טבע, חורש ויער, ובכל שטח שבו קיימת צמחייה דליקה וכן בכל תחום יישוב, ולרבות בשטח הסמוך הנמצא במרחק של עד 500 מטרים מהם.
• על אף האמור בסעיף לעיל, ניתן לבצע עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח כאמור, ובתנאי שהעבודות יתבצעו במרחק העולה על 20 מטרים מיער, חורש או מצמחיה דליקה וכן יינקטו על ידי מבצע העבודות או מי מטעמו כל האמצעים למניעת היווצרות והתפשטות דליקה, לעניין זה יהיו האמצעים לא פחות מהקבוע בתקנה 6 לתקנות מים, חול וכל אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת.
• מפקד מחוז ברשות הכבאות או מי מטעמו, רשאי לאשר מראש ובכתב, הדלקת והבערת אש על אף הקבוע בצו זה, בתנאים שיקבע לכך, ובלבד שמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *