Noam Revkin Fenton/Flash90

פה אחד: בג"ץ דחה את העתירות שדרשו לבטל את חסינותו של ח"כ חיים כץ

השופט ניל הנדל אמר כי "העתירות היו אקטואליות ובשלות להכרעה במועד הגשתן. לשם הדיוק, הכנסת ה-22 טרם סיימה כהונתה, אם כי החלטתה ניתנה – וכן העתירות הוגשו – בתקופת הבחירות לכנסת ה-23. כץ יצטרך לבקש מהכנסת הנוכחית חסינות נוספת אם יוגש נגדו כתב אישום

בג"ץ דחה על הסף את שלושת העתירות שדרשו לבטל את החלטת הכנסת להעניק חסינות מהעמדה לדין לח"כ חיים כץ, משום שכעת העתירות תיאורטיות.

השופט ניל הנדל אמר כי "העתירות היו אקטואליות ובשלות להכרעה במועד הגשתן. לשם הדיוק, הכנסת ה-22 טרם סיימה כהונתה, אם כי החלטתה ניתנה – וכן העתירות הוגשו – בתקופת הבחירות לכנסת ה-23 .העתירות נסובות על החלטה קונקרטית ומסוימת של הכנסת – להעניק חסינות לחבר הכנסת כץ, על בסיס עילות מסוימות ומפני הגשת כתב אישום מסוים. אולם, מאז הגשתן הכנסת סיימה את כהונתה, מכאן שלהחלטה מושא העתירות אין תוקף עוד". כץ יצטרך לבקש מהכנסת הנוכחית חסינות נוספת אם יוגש נגדו כתב אישום.

בפסק הדין של בג"ץ נכתב כי "בית המשפט העליון דחה היום פה אחד שלוש עתירות נגד החלטת הכנסת ה-22 להקנות לחבר הכנסת חיים כץ חסינות מפני העמדה לדין פלילי, וזאת מן הטעם שהעתירות הפכו לתיאורטיות: החלטת הכנסת ה-22 מנעה הגשת כתב אישום נגד חבר הכנסת כץ רק בתקופת כהונתה, כך על פי לשונו המפורשת של סעיף 4 לחוק החסינות ("בתקופת כהונתה של אותה כנסת")".

עוד נאמר בפסק הדין שקבע בג"ץ "עם כינונה של הכנסת ה-23, ובכפוף להחלטת היועץ המשפטי לממשלה למסור מחדש את כתב האישום לכנסת הנוכחית ולבקשת חסינות חדשה של חבר הכנסת כץ, יוטל על הכנסת ה-23 להחליט בשאלת החסינות. לשון אחר, הואיל והכנסת ה- 22 התפזרה זה מכבר, והכנסת ה-23 לא דנה בעניין – אין מקום כי בית משפט זה יפסוק בנדון בשלב זה".

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *