משתזף לו בשמש, חוגג לו בוואשינגטון, משמיד כל חלקה טובה מהארץ. את מי זה מעניין הסכמי השלום שלו