Tomer Neuberg/Flash90

אוחנה ביקש להכניס יועץ חיצוני – מנדלבליט וניסנקורן התנגדו ונתניהו נכנע

השר ביקש להציג חוות דעת המנוגדת לזו שהציג היועמ"ש, אך במפלגתו של גנץ הביעו התנגדות ואיימו לפוצץ את ישיבת קבינט הקורונה. בעקבות זאת, הורה רה"מ לאוחנה לא להציג את המסמך. אוחנה תקף: "מפלגת כחולבן בשירות מנדלבליט במקום בשירות הציבור". מנדלבליט שיגר מכתב זועם: "פרובוקציה"

השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה ביקש להציג בדיון שמתנהל בשעה זו (שלישי) בעניין החמרת הסגר, חוות דעת של יועץ משפטי חיצוני בנושא הגבלת ההפגנות – אולם בכחול לבן סירבו לכך ואף איימו לעצור את הדיון. אוחנה רצה לשלב את היועץ, ד"ר אביעד בקשי מ'פורום קהלת', בדיון – אך בשלב זה, שר המשפטים אבי ניסנקורן התערב והתנגד להמשיך את הישיבה. לבסוף, חוות הדעת של ד"ר בקשי לא הוצגה ולא נדונה.

חוות הדעת הפרטית, שנועדה לעקוף את היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, כבר הודפסה והונחה על שולחנות הדיונים בחדרים השונים בהם התכנסו השרים לישיבת הקבינט שמתנהלת בשיחת וידאו. השר לביטחון פנים אף ניסה להשיג אישור כניסה לישיבה עבור בקשי. כחול לבן, ובמיוחד שר המשפטים אבי ניסנקורן, סירבו להכניסו לישיבה ואף איימו כי יצאו מהחדר במידה ומזכירות הממשלה תאשר את השתתפותו בישיבה.

השר אוחנה ביקש מד"ר בקשי לעלות לירושלים ו"להיות קרוב" למקרה שהוא יבקש ממנו להשתתף בישיבת הקבינט. הבוקר הוציא היועמ"ש חוות דעת שמתנגדת להשתתפותו של בקשי – בין היתר עקב כך שלא מקובל לערב גורמים חיצוניים בדיונים מסוג זה. היועמ"ש התנגד וטען 'הסמכות היא שלי' אך במכתב שהעביר לממשלה גם הציע לפתור את המחלוקת ולהגיע להסכמות.

מכחול לבן נמסר כי כ היא "התנגדה נחרצות לניסיונו הפסול של השר אוחנה לכפות השתתפות יועץ משפטי חיצוני בקבינט הקורונה ולהפיץ חוות דעת חלופית לזו של היועץ המשפטי לממשלה. הבהרנו לפני הישיבה, כי הקבינט יתחיל רק ברגע שיופסקו ניסיונות הטריקים והשטיקים וקבינט הקורונה יוכל לשוב ולהתרכז בטובת הציבור. לממשלת ישראל יש רק ייעוץ משפטי אחד מוסמך. לא נאפשר פוליטיזציה של עבודת הדרג המקצועי בממשלה. טוב שהליכוד משך בסופו של דבר את חוות הדעת החיצונית המיותרת שמערערת את הגורמים המוסמכים".

אוחנה תקף בתגובה ואמר כי "מפלגת כחולבן בשירות מנדלבליט במקום בשירות הציבור. לאור אמירותיו של היועמ"ש כי הח"כים והשרים אינם יכולים לדון בהגבלות על ההפגנות, הצטיידתי לקראת ישיבת קבינט הקורונה בחוו"ד של ד"ר אביעד בקשי ועו"ד דוד פטר מפורום קהלת, ולפיה הממשלה היא הפורום היחיד המתאים לדון בנושא".

הוא הוסיף ותקף גם את מנדלבליט: "היועץ המשפטי לממשלה, שלא מסוגל היה לקבל כי השרים ישמעו חוו"ד השונה מעמדתו, גייס את מפלגת כחולבן אשר ניצלו את כוחם הפריטטי לבטל את ישיבת קבינט הקורונה, שאמורות להתקבל בו החלטות חשובות לטובת הציבור, אם השרים ישמעו ויראו את חווה"ד של בקשי".

"בממשלה ניתן לשמוע מומחים שונים מתחום הרפואה גם כשהם חלוקים אלה על אלה. ניתן לשמוע מומחים מתחום הביטחון גם כשהם חלוקים אלה על אלה. ניתן לשמוע מומחים מתחום הכלכלה גם כשהם חלוקים אלה על אלה. אבל רק בנושא המשפטי יש מונרכיה של היועץ המשפטי לממשלה שהוא ואין בלתו רשאי להביע את דעתו המשפטית בפני שרי הממשלה. עד כדי כך כחולבן ממושמעים ליועמ"ש, שהיו מוכנים לבטל דיון משמעותי בקבינט הקורונה, לדרישתו של היועץ", תקף השר לביטחון הפנים את השותפה הקואליציונית.

היועמ"ש: חוות הדעת עלולה להכשיל את עבודת השרים

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט מיהר לשגר למזכירות הממשלה והשרים מכתב בו הסביר את התנגדותו "במסגרת ישיבת הממשלה שהתקיימה אתמול, מסר השר לביטחון הפנים כי הוא מבקש להביא עמו לישיבת ועדת השרים לענייני המאבק בנגיף הקורונה שתתקיים היום את פרופ' אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית ב"פורום קהלת", על מנת שיציג בפני חברי הוועדה חוות דעת משפטית בנוגע לסמכויות הוועדה להגביל את קיומן של הפגנות. הדבר נדרש, לעמדת השר, מאחר שהוא איננו מסכים עם חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בנושא, בעוד שחוות דעתו של פרופ' בקשי מקובלת עליו".

"ראשית, יש להבהיר כי כלל לא ברורה המחלוקת לה טוען השר לביטחון פנים ביחס לחוות דעתי שניתנה כביכול לגבי הגבלת הפגנות. הדברים בנושא זה נאמרו על דרך שיח פתוח ובעל פה במסגרת ישיבת הממשלה, בסופה הוסכם על דרך פעולה מסוימת. אמנם, מפי גורמי ממשלה שונים ובדיווחים שנשמעו בתקשורת הועברו טענות שגויות ביחס לעמדתי, אך למעשה לא נתבקשה בשום שלב חוות דעת כתובה ומקיפה כמקובל, שתונח בפני שרי הממשלה. משכך, כיצד זה יכול השר לביטחון פנים לקבוע מראש כי עמדתי המשפטית, שכלל לא הונחה באופן מסודר בפניו, אינה מקובלת עליו? למותר לציין כי ודאי שכל טענה או השגה ששר או כל גורם ממשלתי ביחס לחוות דעת משפטית, תישמע על ידי תמיד ברצון ותישקל ברצינות הראויה. נוכח האמור, דומה כי עצם בקשת השר להציג עמדה משפטית "חולקת" על עמדת היועץ המשפטי לממשלה אין בה תוחלת של ממש, מקום בו לא התבקשה או הועברה עמדה כתובה ומלאה".

"אשר להשתתפות גורם משפטי חיצוני בישיבת הממשלה, בכל הכבוד לפרופי בקשי עצמו, אותו אני מכיר שנים רבות ומעריך מאוד, אבקש להודיעך כי אני מתנגד בתוקף להשתתפותו בדיון. הכוונה להזמין את פרופ' בקשי לדיון היא פרובוקטיבית ומיותרת, ואין בה כדי לקדם כהוא זה את טובת העניין. ההיפך הוא הנכון, יש בדבר כדי להכשיל את ועדת השרים בעבודתה", תקף מנדלבליט.

"כידוע", מוסיף היועמ"ש, "הייעוץ המשפטי לממשלה בכללותו, לשרי הממשלה ולמשרדי הממשלה השונים ניתן ע"י היועץ המשפטי לממשלה, וכן ע"י היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, הכפופים לו מבחינה מקצועית. חוות הדעת המשפטית הניתנת ע"י גורמים אלו מחייבת את משרדי הממשלה ואת חברי הממשלה, כל עוד לא נפסק אחרת ע"י בית המשפט. מושכלת יסוד זו מעוגנת היטב בפסיקתו העקבית של בית המשפט העליון, אשר קבע את הדברים פעם אחר פעם בהזדמנויות שונות".

"במצב דברים זה, ברי כי אין לקבל מצב בו שר משרי הממשלה מבקש להציג את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה כדעה אחת מיני רבות, כאשר גורמי הממשלה חופשיים כביכול לבחור ביניהן, כטוב בעיניהם. הואיל וזוהי המטרה העומדת ביסוד בקשתו של השר לביטחון פנים להזמין את פרופ' בקשי לישיבת ועדת השרים, הרי שהשתתפותו של פרופ' בקשי בישיבה עלולה חס וחלילה להביא כאמור להכשלת הממשלה ולקבלת החלטה שאינה חוקית".

"זאת ועוד, במישור המוסדי, הרעיון כי שר משרי הממשלה יביא עמו לדיון "בעל תפקיד חלופי", מקום בו עמדתו של הגורם המוסמך אינה מקובלת עליו, סותר באופן ממשי מושכלות יסוד ביחס לסדרי עבודתה התקינים של הממשלה. אכן, לא יעלה על הדעת כי שר יביא עמו לישיבת הממשלה מומחה צבאי חיצוני אשר יחליף את עמדת הרמטכ"ל או ראש השב"כ, או שיביא לישיבה מומחה משטרתי חיצוני שיחליף את עמדת המפכ"ל, או רואה חשבון חיצוני שיחליף את עמדת החשב הכללי. והדברים נכונים כאמור מכוח קל וחומר ביחס ליועץ המשפטי לממשלה, בהינתן מעמדה המחייב של חוות דעתו בתחום המשפטי, כאמור".

"חשוב להבהיר, כי ככל ש"פורום קהלת" או כל גוף או גורם חוץ שלטוני אחר, מבקש להביא בפניי את עמדתו בסוגיה משפטית העומדת על הפרק, על מנת שהדברים יישקלו טרם שאגבש את חוות דעתי המשפטית, דלתי תמיד פתוחה לצורך זה. אפשר, ואף רצוי, להעביר לעיוני עמדות משפטיות במגוון הנושאים הניצבים לפתחי, והדברים לעולם נשקלים ויישקלו בלב פתוח ובנפש חפצה. יתר על כן, במצב דברים מעין זה, זוהי חובתי להציג בפני הממשלה את מכלול השיקולים העומדים בבסיס עמדתי, לרבות התייחסות לטענות שונות שעלו בהקשר הנדון".

"כמו כן, מובן כי לרשותו של כל שר עומד הייעוץ המשפטי של משרדו, לשם קיום שיח ענייני עם היועץ המשפטי לממשלה בסוגיות המשפטיות שעל הפרק, תוך ייצוג עמדת המדיניות של השר הממונה באופן מיטבי, והצגת הטיעונים המשפטיים התומכים בה, ככל שיש כאלה. אף השר עצמו מוזמן תמיד לפנות אליי ולקיים עמי שיח ישיר בנושאים אלו, ודבר מעין זה מתרחש כעניין שבשגרה עם רבים משרי הממשלה".

"אם השר לביטחון פנים מעוניין כי אשקול את חוות דעתו של פרופי בקשי בנושא, אני כמובן אשמח לעשות כן, ואף להציג בפני הממשלה את עמדתי ביחס לחוות דעת זו, לאחר שאקבל אותה לידיי, אלמד את הדברים לעומקם ואתייחס להם. ואולם, בסופו של יום, חוות הדעת המשפטית המחייבת אשר תוצג בפני הממשלה או בפני ועדת השרים, לפי העניין, היא זו של היועץ המשפטי לממשלה, ואין בלתה".

"לסיכום הדברים", כותב מנדלבליט, "במצב הדברים הנוכחי אין כל טעם בטענת השר לביטחון פנים כאילו התעוררה איזו מחלוקת ביחס לחוות דעתי ואני מתנגד בתוקף להשתתפות של "יועץ משפטי חיצוני" מטעם השר לביטחון פנים בישיבת ועדת השרים. דבר כזה לא קרה, למיטב ידיעתי, משך כל שנות עבודתה של הממשלה, ולא בכדי, שכן מדובר בשינוי סדרי בראשית. ניסיון אחד שנערך לפני כשנה ע"י השר אוחנה לעשות כן, אגב דיון בממשלה על הצעת החלטה שיזם, ואשר קבעתי כי קיימת מניעה משפטית באישורה ע"י הממשלה, לא יצא בסופו של דבר אל הפועל, ופרופ' בקשי נותר מחוץ לחדר הדיונים", לשון המכתב של מנדלבליט.

2 תגובות

די עם הריבים הקטנוניים שלכם. הציבור כולו מאס בכם.תודו שכולכם נכשלתם בניהול המשבר הזה. וכדאי שתפנו את מקומכם ליותר טובים מכם ובס"ד יעשו את הטוב יותר

נמאס מהממשלה הזאת כבר!😠

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן