בגלל זה יש לבחור רק בברקת!
הוא מציב תמונת ראי ענקית מול כל העסקנים שמפחדים שיתגלו במערומיהם.
בא מישהו שהוא נקי כפיים ושומו שמיים… גם מוכשר מאוד… שיכול להרים את המדינה שלנו כמה דרגות מעלה, וכבר כל אלו שהגיעו רק כתוצאה מפרויקטציות וקומבינות, אלו שעושים בעיקר לביתם, מנסים כעת לשמר את מושבם בכנסת על חשבון טובת הציבור– חרפה!!