מערכת המשטרה מפקדיו קציניו וחיליו
עברו ועוברים חינוך מחדש
בכל הקשור לשלטון דקטטורה ודת

הרב אייכלר המשך ואל תרפה