"התבררה עמו בשעתו ונשללה על ידו". זו המקבילה שלהם לחקירה באזהרה על שיבוש מהלכי משפט וגילוי בהפרת חוזה? מעניין