שמענו לפני חודש ויותר שהחוק מוכן אז ברור שהחוק הזה הוא הערב קבלן של הטחון שהחרדים ידאגו לכך שהוא יהפוך לראש ממשלת ישראל הבא