אנחנו הקשישים שלא יכולים להגיע להפגנות חשבתי שכדאי להדפיס לנו שלטים שנתלה בחזית הבית נגד ביבי.