ההפגנות ימשיכו להיות הם נגד ראש הממשלה דמואשם בשלושה כתבי אישום.ואם לא יעמדו בדרישות יש אכיפה