לאשכנזי ונינסקורן אין בראש מה שיש לביבי באצבע הקטנה של רגל שמאל