אם נשאר עוד בלבנון אנשים עם שכל שיברחו כול עוד נפשם בם לבנון זאות המדינה הבאה המוסלמית שהולכת להתפרק טוטאלית כמו סוריה