אולי תתחילו לפרסם לידיעת הקהל כמה מהמפגינים -בבלפור או כל מקום נגד נתניהו -נדבקים בוירוס