מטרות לחיל האויר. המלחמת לבמון נבאה לבנון עולה לשמים בלהבות