ליברמן אתה תוקף את החרדים .אבל אתה לא שם לב שרוב החרדים הם עולי רוסיה והם לא עובדים ולא כלום רק מקבלים ב גמחים צדקות ועוד .דע שאתה מכניס לעצמך גול עצמי