כפי שבפרשת הצוללות לא היו נספחים סודיים וצדדים אפלים.
מי מאמין לעבריין ונוכל ידוע ופורסם?!