עפרא לפומיה
חומץ בן חומץ ולוואי ושליתך היתה נהפכת על פניה
עליך אומר הנביא: מהרסיך ומחריביך ממך יצאו
לטוב ולמיטב
אנא אל תדאג לנו אף פעם לא דאגת לנו
תמיד חברת לאנשי משחית
הקב"ה שלח תזכורת בגב אל תהיה גיבור על החלשים בכל ההיסטוריה
כי ההסטוריה תשפוט אותך ותלך לדראון עולם