מצחיק אותי שאנשים שאין לאף אחד מושג מי הם או מאיפה הם נחתו עלינו, מרשים לעצמם לפעור פה על מישהו שלפחות עשה איזה דבר אחד או שניים יותר מהם.