מדינה מטומטמת גם שהכח בידינו, נותנים לאומות העולם לנצל ולעשוק אותנו בשם השלום.
עד מתי יקריבו אותנו על גבי המזבח של עבודה זרה ששמה השלום.
אם זה היה באמת שלום אמיתי לא הייתי כותב,אבל זה לא ,אנחנו לא מורשים להכנס אפילו למקומות הקדושים לנו כמו קבר אהרון.
אלה מה זה רק אל תלחמו בנו.
וזה נצחון ללא מלחמה לידי האוייב עד למערכה הבאה.