אני מבין שמישהו היה מנסה לחשוב מה היתה דעתו של ימחק שמיר . כי יצחק שמיר היה אדם שקול ובעל יכולת ראיה רחבה וגם תמך ללא סיג בקיומנו בארצנו.
אבל לחשוב מה היה אומר רבין זה ממש לא רלונטי.