בושה וחרפה למשטרה עונשמימלי לשוטרים שיקבלו אקדח לייזר לגופם אותו מספר פעמים שהשתמשו נגד הבחור