Yonatan Sindel/Flash90

גורם בכיר בליכוד: "ניגוד העניינים של ניסנקורן זועק לשמיים"

הודעת הגורם הבכיר ממפלגת השלטון מגיעה לאחר שגנץ הנחה את שר המשפטים להאיץ את הליך מינוי פרקליט המדינה במסגרת ועדת האיתור ולהביא אותו בהקדם לאישור הממשלה. גנץ אמר: "המדינה זקוקה כעת ליציבות ולתפקוד מלא, אסור לעכב מינויים באופן שיפגע באזרחי ישראל"

לאחר שהבוקר (שלישי) הנחה גנץ את ניסנקורן לזרז את הליכי מינוי פרקליט מדינה, מתדרך גורם בליכוד, כי "ניגוד העניינים של ניסנקורן זועק לשמיים. לא סתם ניסנקורן, שהפרקליטות סגרה במחשכים את התיק נגדו ימים לפני מינויו לשר המשפטים, מסרב לכבד את ההסכמים הקואליציוניים להקמת ועדת מינויים משותפת למינוי בכירים" הוא הוסיף "ניסנקורן רוצה להמשיך בשיטה הישנה שבה המערכת ממנה את אנשיה, כביכול ״באובייקטיביות״, רק כדי להמשיך לסגור תיקים אחד לשני".

עוד אומר הגורם הבכיר: "במקום לתקן את העיוותים שנחשפו לאחרונה במינויים לתפקידים בכירים ולהשיב את אמון הציבור, ניסנקורן מתעקש להמשיך למנות מקורבים בכסות של ״מנהל תקין״ שכבר מזמן התברר שהוא מקולקל".

מוקדם יותר הנחה שר הביטחון את שר המשפטים אבי ניסנקורן להאיץ את הליך מינוי פרקליט המדינה במסגרת ועדת האיתור ולהביא אותו בהקדם לאישור הממשלה. גנץ קורא גם לשר לבטחון הפנים אמיר אוחנה למנות בהקדם מפכ״ל למשטרה ולקדם את כל המינויים התקועים הבכירים בשירות המדינה. ״המדינה זקוקה כעת ליציבות ולתפקוד מלא. אסור לעכב מינויים באופן שיפגע במתן המענה לאזרחי ישראל".

הודעת גנץ מגיעה על רקע החלטת היועץ המשפטי לממשלה לפיה אסור לנתניהו למנות אנשים במערכת אכיפת החוק, בבתי המשפט, ועוד.

כזכור אמש העביר היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לראש הממשלה, את חוות דעתו למניעת ניגוד עניינים, על רקע ההליך הפלילי המתנהל בעניינו בביהמ"ש המחוזי בירושלים.

בהודעת משרד המשפטים נאמר, כי בהתאם ל"כללי ועדת אשר", בכל מקרה בו מתעורר חשש לניגוד עניינים, על השר לפעול בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה. היועץ מפרט בחוות דעתו את הנושאים והסוגיות שעל ראש הממשלה להימנע מלעסוק בהם, את היקף חובת ההימנעות ואת הצורך להעביר כבר כעת את הסמכות לעסוק בעניינים אלה לשר אחר.

המקרים המעוררים חשש לניגוד עניינים נוגעים להחלטות הקשורות למערכת אכיפת החוק, למערכת בתי המשפט, לעדים או לנאשמים אחרים במשפט, לעיסוקים מסויימים בתחום הפעילות של משרד התקשורת, וכן להליכים ממשלתיים העוסקים בחקיקה בעלת השפעה על ההליך הפלילי בעניינו.

הנימוקים לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה מפורטים בהרחבה בחוות דעתה של המשנה ליועץ (ציבורי-מינהלי), דינה זילבר, שצורפה לחוות הדעת של היועץ.

יודגש, כי מדובר בחוות דעת העוסקת רק בהיבטי ניגוד העניינים הנוגעים לכתב האישום שהוגש בעניינו של מר נתניהו. לצד חוות דעת זו, יגובש הסדר ניגוד עניינים כללי, על בסיס שאלון ניגוד העניינים המועבר אל כלל חברי הממשלה כמקובל.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו