אם אפשר בבקשה לא להעלות לאתר מילים בסגנון של היפך החיים. לא מתאים לנו. אפשר לכתוב שהוא מאיים, לא צריך לרדת לרזולוציות ולציטוטים של מה שהוא כותב