מה לא יעשה גנץ בשביל להפריע לביבי גם לי גם לך יהיו הפגנות . גנץ דואג רק גנץ