הפרמטר שקובע בבחירה – האם המועמד מקורב למנדנבליט ויזכה אותו מכל אשמה או לא.