נערך "שלא לפי השיטות המוכרות". חחחחח כלומר, נערך לפי שיטות מאפיוזיות ואתם עוד נותנים להם כותרת. פיגור.