מי קבע שראש ממשלה חייב כל היום לתת דין וחשבון לבג"ץ? ביבי הוא ראש ממשלה נבחר, והבג"ץ הוא גוף שנבחר בשיטת חבר מביא חבר, אף אחד לא מינה אותם להיות משגיחים על הממשלה והכנסת