דבר ראשון חלק גדול מהנהרגים הם חלק מאירגוני פשיעה יריבים במגזר הערבי.
דבר שני המשטרה עשתה איסוף נשק איפה החגים הערבים היו אז? למה לא שמענו אותם? רק להתלונן הם יודעים?
ודבר שלישי והכי חשוב ונוגע גם לאנרכיה הפושה אצלנו מי שתמיד המשטרה היתה אצלו מוקצה מחמת איסור אי אפשר ברגע אחד לעשות סיבוב של 180 מעלות זה דבר שצריך לבנות בהדרגה ולכן צריך להיזהר לא לשבור את הכלים עם המשטרה.