בקיצור, מכון שמאל אחד מחלק מדלייה לשמאלן אחר, וחוזר חלילה….
ואנחנו חייבים לקרוא את זה כחדשות עוד…