מת על השמלאנים…
מסיתים.
משקרים
מלכלכים.
ובסוף אומרים "אז בואו נפסיק עם השיח המלבה והמסית"

כמה מפגרים אנחנו נראים לכם?