הלוואי שאמריקה תתקוף את אירן זה יהיה מושלם לפני החלפת השלטון