כל זמן שהם רק מאיימים זה לא נורא, צריכים לחתוך את ראש הנחש בטרם שהוא יטיל את ארסו