מבקש מראש הממשלה לזרוק את המחוצף הזה מהממשלה. נלך לבחירות אם צריך. נבקש מה' שיעזור ושיעשה רק טוב ליהודים