Menachem Lederman/Flash90

מחשש לזיהום עקב הגשמים: משרד הבריאות הודיע שאין לרחוץ בכל החופים

אזהרה חריגה, בעקבות הגשם הכבד שירד ביומיים הקודמים: משרד הבריאות קרא לציבור לא לרחוץ בכל החופים מחשש לזרימת מי נגר וניקוז מזוהמים כתוצאה מהגשמים. עקב זרימת שפכים לנחל פולג: אזהרה מרחצה סמוך לשפך הנחל ובחופים הסמוכים

 • "איבדתי את הכל, תעזרו לי לבנות מחדש" נערה צעירה מבקשת עזרה.

  תוכן מקודם

 • אמירת פרשת המן שתים מקרא ואחד תרגום ביחד עם מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי

  תוכן מקודם

 • ביום המסוגל ג' בשלח שידור חי מביתו של מרן שה"ת, הצטרפו 》

  תוכן מקודם

 • יש לך כסף. מגיע לך יחס של כבוד

  תוכן מקודם

במשרד הבריאות מזהירים היום (ראשון) את הציבור מלרחוץ בחופי הים בכל רחבי הארץ עקב חשש מזרימת מי נגר וניקוז מזוהמים לים כתוצאה מאירועי הגשם. מדובר בתופעה שמופיעה בעת משקעים נרחבים במיוחד, כאשר האדמה ספוגה עד למקסימום יכולת הספיגה שלה, ולכן שאריות המים זורמים אל הים יחד עם לכלוך שמצטבר בהם.

בתוך כך, בשל הגשמים הרבים קרס אתמול קו כניסת השפכים במט"ש (מכון טיהור שפכים) קולחי השרון וכתוצאה מכך לא נכנסו ביממה האחרונה שפכים למט"ש, והחלו לזרום לכיוון נחל פולג ולכיוון הים. בעקבות זאת, המשרד ממליץ לציבור שלא לבוא במגע עם מי הנחל.

משעות הבוקר המוקדמות פועלים במקום מפעילי המט"ש על מנת לבצע מעקף לקטע שקרס, במטרה לסיים את האירוע בדחיפות. המשרד להגנת הסביבה עוקב אחר פעילות מפעילי המט"ש על מנת לוודא כי מבוצעות כל הפעולות הנדרשות במטרה להפסיק במהירות האפשרית את המפגע הקשה.

בשעות הצהריים החלו האחראים על המט"ש להפעיל בנקודת הכשל מעקף ומשאבה זמנית – פעולה שצמצמה משמעותית את כמות השפכים שזורמת לכיוון נחל פולג. "המשרד להגנת הסביבה רואה את האירוע בחומרה, ומברר לעומק את נסיבות המקרה. המשרד יחליט, בהתאם לממצאים אם יש מקום לנקוט באמצעי אכיפה בגין האירוע החמור", נמסר.