יונתן ואסתר פולארד

ברוך מתיר אסורים
רפואה שלמה
ואריכות ימים