בס"ד מתוך אחריות יש להקים ועדה איך מיליוני ש"ח של כסף ממשלתי שולשלו לכיסים פרטיים ללא נוהל תקין, בפרשת המימד ה-5 . מחובתה של מערכת של המשרד לביטחון פנים לבדוק את ההליכים ולהפיק לקחים. לא תהיה פרשת מימד -5 מס' 2.