ימות משיח. אנחנו לא תופסים זאת.
השם גאון.
כל העולם במרקחה רפואית לא שמים לב למהפכה שמתחוללת בשקט.
ישתבח שמך לעד
תודה רבה בשם כל עם ישראל.