Miriam Alster/Flash90

הועדה לאיתור פרקליט המדינה החלה בקיום ראיונות עם המועמדים

הוועדה בראשות היועמ"ש מנדלבליט זימנה לראיונות את כל המועמדים שעמדו בתנאי הבסיס של הגשת מועמדות, יצוין כי לא היה סינון ראשוני של בחירת כמה מועמדים מובילים. נכון לעכשיו נראה שהועדה תמליץ בסוף ישיבותיה לממשלה על שם אחד בלבד

הוועדה לאיתור פרקליט החלה היום (חמישי) בקיום ראיונות עם מועמדים לתפקיד, והשלמת הראיונות בימים הקרובים – כך דווח ב'כאן'.

הוועדה זימנה לראיונות את כל המועמדים שעמדו בתנאי הבסיס של הגשת מועמדות, ולא היה סינון ראשוני של בחירת כמה מועמדים מובילים. נכון לעכשיו נראה שהועדה תמליץ בסוף ישיבותיה לממשלה על שם אחד בלבד.

לוועדת האיתור הוגשו 13 מועמדויות. בין אלו שהגישו את מועמדותם: סגן ראש מח"ש משה סעדה, הסנגור הבכיר עפר ברטל, עורך הדין מומי למברגר המשנה לפרקליט המדינה, עמית אייסמן פרקליט מחוז שהיה משנה לפרקליט המדינה – שניהם נחשבים מועמדים מובילים, שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ד"ר מיכל אגמון-גונן ושופט בית המשפט המחוזי בתל אביב ירון לוי.

כזכור, לפני כשבוע פרסמה הוועדה לאיתור מועמדים למשרת הפרקליט, זה קרה מיד עם סיום ישיבתה הראשונה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה בירושלים את רשימת כל המועמדים לתפקיד, הישיבה מתקיימת שבוע לאחר סגירת רשימת המועמדים לתפקיד פרקליט המדינה. בראשות ועדת האיתור עומד היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט ואיתו חברים גם נציב שירות המדינה, פרופ׳ דניאל הרשקוביץ, מ״מ מנכ״ל משרד המשפטים, עו״ד סיגל יעקבי, עו״ד רחל תורן ופרופ׳ אורן גזל אייל כנציג האקדמיה. הוועדה אמורה לקבל את החלטתה ברוב של ארבעה חברים. המועמד הנבחר יכהן בתפקיד שש שנים.

החלטות ועדת האיתור יתקבלו ברוב של ארבעה חברים. פרקליט המדינה שעל מינויו תחליט הוועדה ימונה לשש שנים. ממשרד המשפטים נמסר כי הדיון היום הוקדש לקביעת סדרי עבודת הוועדה, ולקביעת התבחינים הרלוונטיים להערכת המועמדים השונים שהגישו את מועמדותם לנציבות שירות המדינה.

בוועדה ציינו כי "על המועמד להיות בעל יושר אישי ואינטלקטואלי, ובעל רמה מקצועית גבוהה ביותר ובקיאות בתחומי דיני העונשין ובתחומי המשפט החוקתי והמנהלי". עוד ציינו כי הוא צריך להיות "בעל תכונות אישיות של מנהיגות משפטית ושל יכולת ארגון של המערכת שעליה הוא מופקד".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו