ההחלטה היא רק של בורא עולם! והוא יצילנו מאותו עריץ כפי שהצילנו מכולם!