אתם נותנים להם רעיונות ?

לא יהיה כלום
כי ה' יפיר עצתם ויקלקל מחשבותם.