שיתוף פעולה עם הפיליפינים.
הנשיא הראשון שיסתובב עם פיליפיני צמוד..