בסופו של דבר השיקול הוא קר, אם יש אפשרות להשתמש בו ולהציל חיים, שווה להבריח אותו גם אם הוא פושע מלחמה. לא נסכן חיים של אנשים כדי להעניש פושע.