אל תכתבו 'ביקרה את' שמשמעותו מלשון ביקורת, אלא 'ביקרה אצל' שמשמעותו מלשון ביקור