Amit Shabi/POOL

הפסד לפרקליטות: ביהמ"ש הורה להעביר לפרקליטי נתניהו עוד חומרי חקירה

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל היום חלקית את בקשות הנאשמים, ביניהם סנגוריו של ראש הממשלה, להעביר להם חומרי חקירה נוספים. מנגד, לגבי מרבית המסמכים שנתבקשו על ידי הנאשמים, קיבל בית המשפט את טענת הפרקליטות כי לא מדובר בחומרים שיש להעבירם

בית המשפט המחוזי בירושלים חייב הערב (שלישי) את הפרקליטות להעביר לנאשמים בתיקי 2000 ו-4000 חומרי חקירה נוספים שסירבה להעביר‎‏ עד כה. "המסמכים כוללים מידע גולמי בעל ערך פוטנציאלי, ובעל רלוונטיות להגנה", כתבו השופטים. השופטים קבעו כי בניגוד לטענות הפרקליטות, המסמכים לגבי התנהלות מח"ש והמשטרה בפרשות החוקר רוטנברג עשויים לסייע להגנה ויש להעביר אותם אליה.

"עיינו בחומר שנמסר על ידי המדינה", כתבו השופטים בנוגע לחומרי החקירה בתיק 4000, "על רקע טענות הצדדים, בסופם של דברים, מצאנו את המסמכים שיפורטו להלן כרלוונטיים במידה המצדיקה את מסירתם להגנה. חלק מנמסמכים ניתנים לתיוג, במישור הצורני, כמסמכים פנימיים. עם זאת, הם כוללים מידע גולמי בעל ערך פוטנציאלי, ובעל רלוונטיות להגנה, להבדיל מכוונות, הערכות, הנחיות או מסקנות של גורמי האכיפה, באופן המצדיק את מסירתם לידי ההגנה".

הדיון בבקשותיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, של מו"ל "ידיעות אחרונות" ארנון (נוני) מוזס ושל איש העסקים שאול אלוביץ' ורעייתו איריס, לגילוי ראיות חסויות בתיקי האלפים, התקיים היום בפני השופט אריה רומנוב בבית המשפט המחוזי בירושלים. בדיון, ביקשו פרקליטיו של ראש הממשלה לחשוף ראיות שהפרקליטות ביקשה להשאיר כחסויות עד לדיון בהן במהלך המשפט, ובית המשפט קיבל באופן חלקי את בקשתו ובקשות הנאשמים, להעביר להם את החומרים.

עורך דינו של ראש הממשלה, עו"ד בועז בן צור, אמר בפתח הדיון כי "בפרשת 4000 המאשימה כיסתה 50 ראיות. יש ריבוי של קווי ההגנה. ככל שיש ראיה חיונית אז צריך למסור אותה אחר כבוד. ואם היא עשויה להשפיע על מהימנות העדים או הנאשם אז יש לבצע את איזון האינטרסים שבית המשפט צריך לבצעו. הנטיה להרבות בתעודות חיסיון היא נטיה שאינה מבורכת והחוק קובע שאין להסיר את החיסיון רק כשקיים סיכוי ממשי שהסרת החיסיון עלול לפגוע באינטרס ציבורי חשוב. הראיה הראשונה שנרצה לקבל זה מזכר של שיחה עם ישועה".

בחודש שעבר הפרלקיטות הוציאה הודעת הבהרה שבה הצהירה כי נתניהו ואלוביץ' קיבלו את כל חומרי החקירה בתיק 4000, וטענה: "לא זו בלבד שליבת חומר החקירה הועברה לידי הנאשמים עוד טרם קיום השימועים בתיק, אלא גם כל חומר החקירה המצוי בידיה הועבר לעיונם על פי דין, ולא אחת – הועבר לנאשמים אף מעבר לכך".

אז, נתניהו ואלוביץ' הואשמו כי הם "מבקשים להפוך את היוצרות ולהקדים את הדיון", זאת באמצעות הליך שאינו מיועד לכך. "הנאשמים מבקשים מבית המשפט לקבל כעובדה הנחות עובדתיות שונות שהם העלו, כאילו אלה כבר הוכחו בבית המשפט. הפרקליטות חולקת על הנחות עובדתיות אלה, שאינן משקפות את המציאות".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו