בכותרת:
הרשימה המשותפת: "נתניהו הוא ראש הממשלה המסית ביותר כלפי האזרחים הערבים".
יש להוסיף:
וכלפי האזרחים החרדיים!