אבל לא מעבירים את השגרירות.
רק משרד דיפלומטי כמו קונסול…
אז איפה ההכרה העיר בירה?