אנו גם לא מעוניינים בסחורות של בחריין .גם אם יגיעו .לא נקנה